utorak, 19. siječnja 2010.

Dvoboj za juznu prugu - Gledaj Film Besplatno Online

Gledaj film

Partizanima u južnoj Srbiji i Makedoniji stigla je, u jesen 1941. godine, direktiva iz Glavnog štaba kojom se traži neprekidno onesposobljavanje saobraćajnih komunikacija. Među njima posebno su taktički važne železničke pruge Niš-Skoplje-Solun i Niš-Pirot-Sofija. Dvoboj za ovu prugu na jugu zemlje između partizana na jednoj strani i nemačkih, bugarskih i kvislinških formacija na drugoj, bio je bespoštedan i značio je udar na krvotok nemačkog komunikacionog sistema, kao i doprinos bržem dolasku slobode.

Nema komentara:

Objavi komentar